Kurumsal

Yaratıcılık - Yapılan her işte yaratıcılık esas alınır, farklı görüşler özgürce dile getirilir.

Tutarlılık - Eylemler ve söylenenler arasında tutarlı bir bağ bulunması gerekir ve mevcudiyeti aranır.

Esneklik - Olaylar karşısında esnek davranılır, dogmatik tutum sergilemekten kaçınılır.

Şeffaflık - Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sonuç ve gelişmeler sosyal paydaşlara ve çalışanlara açıkça iletilir.

Kalite - Kalite, hem ürün hem de hizmetlerin olmazsa olmaz bileşeni olarak kabul edilir.

Sosyal Sorumluluk - Şirketler ve çalışanları, söz ve davranışlarında; yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, kişi ve kuruluşlara, çevreye saygılı biçimde davranırlar.

Müşteri Odaklılık - Yapılan her işin merkezinde müşteri ihtiyaçları ve menfaatleri yer alır.

Takım Ruhu - Başarının ancak birlikte çalışılarak elde edileceği düşüncesi ve inancıyla takımın her üyesi birbirine saygı duyarak destek verir.