Kurumsal

Aydoğanlar Şirketler Grubu Çevre ve İş Sağlığı - Güvenliği Sistemleri kapsamında aşağıdaki hususları benimsemiştir.

·      Toplum ve çevre sağlığının ön planda tutularak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması,

·      Faaliyet alanımız gereği ön plana çıkan çevresel etkileri ve iş sağlığı - güvenliğine yönelik risklerin güvence altına alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi,

·      Küresel kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,

·      Şirketlerimizin, konusundaki tüm yasal mevzuatın da ilerisindeki uygulamalarla işletilmesi,

·      Çevresel etkilerin ve iş sağlığı - güvenliği risklerinin en aza indirilecek şekilde mevcut yatırımların iyileştirilmesi,

·      Yeni yatırımların gerçekleştirilirken çevresel etkilerin ve iş sağlığı - güvenliği risklerinin dikkate alınması.